top of page

Uyen Pham

CEO@MetaBlockX

What do you understand about ITPA and its members?


IPTA Hiệp hội Tin Học Việt Nam tại Úc (I.T Professionals In Australia – ITPA) Mục tiêu của ITPA là nâng cao tầm cỡ và thương hiệu của người Việt trong ngành IT tại Australia và toàn cầu. Trong 10-15 năm, Hội muốn người Việt sánh ngang với người Ấn Độ trong vai trò dẫn dắt còn nh doanh và quản trị của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới Về cơ cấu, ITPA có hai nhánh: Hội Đồng Quản Trị và Executive. Hội đồng quản trị do hội viên bầu lên để đại diện cho tiếng nói và các vấn đề, khó khăn... của hội viên. CEO chuyên nghiệp do Hội Đồng Quản trị tuyến về để tổ chức và xây dựng giá trị cho thành viên. ITPA hiện có chi nhánh tại Tp.HCM, Melbourne, Sydney và Brisbane


If you are successfully elected, what you do to improve our community?


Bản thân em tự tin vào chuyên môn: Truyền thông và Đầu tư cũng như năng lực kết nối nguồn lực. Hy vọng có thể đóng góp sức mình vào mục tiêu chung của IPTA


Linkedin: https://www.linkedin.com/in/uyenphamblc/

Uyen Pham
bottom of page